Kult

Radio Kult, grające piosenki Kult oraz podobnych Kult I Violetta Villas, Tilt, L-Dópa, Sztywny Pal Azji, Maciej Maleńczuk, Maciej Maleńczuk & Wojciech Waglewski, Mr. Zoob, Sweet Noise, Pudelsi, Róże Europy.

Wikipedia*:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało utworzone 5 grudnia 1918 jako Ministerstwo Sztuki i Kultury. Od 1949... więcej »

*Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania. Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

 Kult — Hurra! Kult — SPOKOJNIE Kult — HURRA Kult — TATA KAZIKA

komentarze do Kult