Jak unijne fundusze zmieniają Śląskie

W latach 2007-2013 mogliśmy skorzystać ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został „skrojony” na miarę naszego regionu. Za priorytetowe uznano między innymi działania związane z transportem, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, rozwojem przedsiębiorczości i wdrażaniem innowacyjnych technologii. Po środki sięgnęły samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

W sumie, w ciągu siedmiu lat przeprowadzono prawie 5 000 inwestycji o łącznej wartości dofinansowania 1,747 mld euro. Czym możemy się pochwalić? Przede wszystkim różnorodnością projektów, ich efektywnością i jakością wykonania. I skalą. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Drogowa Trasa Średnicowa na odcinku Zabrze – Gliwice, Pracownia Sztucznego Serca w Zabrzu to tylko niewielki wycinek flagowych dla województwa inwestycji przyczyniających się do rozwoju regionu. Odrestaurowany zamek w Tarnowicach Starych, termomodernizacja katowickiego Pałacu Młodzieży czy ścieżki spacerowo-rowerowe na terenie gmin Żarki, Niegowa i Janowa to przykłady dobrze zdefiniowanych potrzeb i efektywnie wydanych środków w mniejszej skali. Z kolei inwestycje takie jak Laboratorium Wirtualnego Latania Politechniki Śląskiej czy nowoczesne Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach to przykłady dobrze obrazujące myślenie perspektywiczne, innowacyjne.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Kampania „Razem zmieniamy Śląskie”, która właśnie trwa w naszym województwie, podsumowuje siedem lat działania programu i przybliża zarówno inwestycje, jak i ludzi, bez których imponujący efekt dokonanych zmian nie byłby możliwy.

Konkurs

  1. Słuchaj Radia Złote Przeboje Karolina na 91,2 FM
  2. Wyślij prawidłową odpowiedź na zagadkę dnia, oraz opis: „Czym są dla mnie Fundusze Europejskie?”,
    na adres mailowy: konkurs-rdr@radioagora.pl
  3. Codziennie do wygrania 200 złotych na zakupy w sieci sklepów sportowych!
REGULAMIN KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego